Het “Nieuwe Normaal” en terug van start!

Sedert 9 juni werden de richtlijnen van de overheid versoepeld op basis waarvan we kunnen evolueren naar een normalisatie van onze werking.

We zijn nu terecht gekomen in de fase van het ‘nieuwe normaal’.

Dit betekent dat we al onze activiteiten kunnen hernemen maar dat we hierbij wel de algemeen geldende veiligheidsmaatregelen consequent moeten blijven respecteren. Hiermee wordt bedoeld:  een goede handhygiëne, 1,5 meter afstand houden of het dragen van een mondneusmasker in geval de afstand niet kan worden gegarandeerd.

Tevens moet het CAR beschikken over een registratiesysteem in het kader van  contactopsporing.  Dit laatste is van cruciaal belang om de epidemie verder onder controle te houden. 

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd over deze nieuwe fase maar staan u graag te woord in geval iets niet duidelijk is of u nog vragen hebt. 

Nieuwe Corona maatregelen

Ten gevolge van de coronacrisis moesten we vanaf donderdag 19 maart 2020 onze werking grondig anders organiseren. 

Dit was voor jullie en voor onze medewerkers een enorme aanpassing.  

De therapie werd van op afstand gegeven via telefonische contacten, e-mail, beeldbellen, oefenbundels, … . 

Enkel dringende hulpverlening en crisishulp kon nog op de gewone manier plaatsvinden.

Gezien de huidige gunstige ontwikkeling van de epidemie kunnen we onze gewone werking vanaf 11 mei 2020 geleidelijk uitbreiden, mits het respecteren van alle noodzakelijke veiligheidsmaatregelen.   

‘Geleidelijk’ wil zeggen dat we in deze periode nog een combinatie moeten maken van begeleiding op afstand en het gefaseerd opstarten van de gewone werking.

We zullen u contacteren om concreet af te spreken op welke manier we de behandeling van uw kind de komende periode zullen organiseren én welke concrete veiligheidsmaatregelen hierbij dienen in acht genomen te worden.

U zal begrijpen dat een stap voor stap aanpak in deze fase cruciaal blijft en we nog niet onmiddellijk kunnen schakelen naar het vertrouwde aanbod.

We willen u nu reeds danken voor de medewerking en geduld tijdens deze moeilijke periode waar we samen door moeten. 

Maar hebben er vertrouwen in dat we, door een goede samenwerking én overleg, deze situatie verder onder controle houden.

Uiteraard zijn én blijven we er voor u in geval van vragen of wanneer iets niet duidelijk is. Aarzel dan niet om ons te contacteren!

Corona maatregelen Reva Ter Linde

Beste ouders,

Ons centrum is niet gesloten! We blijven telefonisch bereikbaar op het algemeen nummer 038897284.  Dringende vragen kunnen gemaild worden naar admin@revaterlinde.be. De continuïteit van de behandeling t.a.v. onze “kwetsbare doelgroepen” zal gegarandeerd worden via het meest aangewezen kanaal.  De videoconferenties kunnen doorgaan via de beveiligde omgeving ‘ZOOM’.

Wij bekijken hoe de situatie verder evolueert in de komende dagen en weken en informeren u daarover telkens op vrijdag en dit vanaf 20-3-2020, via mail. Indien je nog geen mails van ons ontvangen hebt, vragen we jullie om een mail te sturen naar bovenstaand e-mailadres.

Indien er in tussentijd iets wijzigt aan de situatie, dan horen jullie uiteraard van ons.

Mogen wij vragen om onze mails goed  op te volgen?

Wij wensen u en uw gezin/familie een goede gezondheid toe en danken jullie voor jullie begrip!

Team Reva Ter Linde vzw

Paasactie 2020

Beste ouders/ sympathisanten,

Vanaf volgende week starten we naar jaarlijkse traditie met onze Paasactie.

We kunnen jullie nu al vertellen dat ons assortiment is uitgebreid.

Hopelijk smullen jullie mee?

De opbrengst zal gebruikt worden om nieuw therapiemateriaal aan te kopen.

Voor bestellingen kan je terecht op het telefoonnummer: 03/889.72.84 of via het e-mailadres: admin@revaterlinde.be


Lachende paashaas wit € 8,00

Lachende paashaas melk € 8,00

Lachende paashaas fondant € 8,00

Assortiment paaseieren 500 gr € 11,00

Klein paasfiguur wit € 5,00

Klein paasfiguur melk € 5,00

Klein paasfiguur fondant € 5,00

Bedankt!Het Reva-team

De warmste week

https://dewarmsteweek.be/acties/wafeltjes-en-choco-for-life

Beste sympathisanten,
Naar jaarlijkse gewoonte organiseren we een zoete actie voor revalidatiecentrum Ter Linde in het kader van de warmste week. De kinderen en therapeuten engageren zich om deze wafeltjes en choco bij vrienden en familie te verkopen. In samenwerking met de plaatselijke school verkopen we al dat lekkers ook op de markt.
Bekijk onze actie op onderstaande link. Bestellingen kan je plaatsen bij onze kinderen en therapeuten. Zowel de wafeltjes als de choco kosten €5.

AUTISMEVRIENDELIJKHEID – WAT IS HET ?

Wat is het niet?

  • Een kwaliteitslabel.
  • Een beoordeling of evaluatie door Autisme Centraal.
  • Een blijvende garantie voor autismevriendelijkheid.

Wat is het wel?

  • Een intentieverklaring.
  • Een middel voor rechtstreeks contact tussen gebruiker/klant en organisatie/bedrijf.
  • Een middel om gesprekken over autisme te stimuleren, misverstanden over autisme recht te zetten en autisme beter bekend te maken bij het grote publiek.

Hoe binnen ons centrum?

aanpassingen in de communicatie

WIE WAT WAAR
de therapeuten gebruiken concreet taalgebruik binnen therapie, in gesprekken met
ouders
voor de kinderen hangt het schema van handen wassen
hangt het schema van jas aan doen
aan elke lavabo binnen het centrum
aan de kapstokken
voor de kinderen bij wie communiceren
niet evident is
gebruiken we communicatiekaarten om
hen te ondersteunen in het vragen van materiaal, hulp, …
binnen therapie

aanpassingen in sociale omgang

WIE WAT WAAR
voor ouders wordt een afsprakenkaartje gegeven voor doktersafspraken met hierop de dag, het uur, de plaats en bij welkedokter ze moeten komen dit wordt meegegeven door de
administratief bediende aan de balie of door een therapeut
voor de kinderen, ouders hangen de foto’s van de therapeuten met hun functie in de wachtzaal
en op de website
voor de kinderen bij wie communiceren
niet evident is
gebruiken we communicatiekaarten om hen te ondersteunen in het vragen van materiaal, hulp, … binnen therapie

aanpassingen in voorspelbaarheid

WIE WAT WAAR
voor de kinderen wordt op de daglijn weergegeven bij welke therapeuten ze moeten komen in de hal bij de kapstok (op het fotobord)
voor elk kind dat nood heeft aan extra
voorspelbaarheid
wordt velcro bevestigd op het schrift om de foto’s van het fotobord te kleven in elk lokaal kunnen ze de foto
achterlaten op een velcrostrip
voor de kinderen bij wie communiceren niet evident is gebruiken we communicatiekaarten om
hen te ondersteunen in het vragen van materiaal, hulp, …
binnen therapie

zintuiglijke aanpassingen

WIE WAT WAAR
therapeuten benoemen ongekende geluiden tijdens therapie, in de gang, …
voor elk kind dat nood heeft aan rust is er een hoofdtelefoon beschikbaar te vragen aan de therapeut

Situaties en plaatsen

WIE WAT WAAR
voor kinderen die even moeten wachten voor ze binnen mogen wordt een activiteit voorzien: ze kunnen met de blokjes spelen of een boekje lezen in de wachtzaal
voor ouders die op hun kinderen moeten wachten worden tijdschriften voorzien in de wachtzaal
voor de kinderen die even moeten wachten tussen de therapieën is er een wachtbank met boekjes die ze kunnen lezen op elke verdieping
voor de ouders, kinderen hangt een analoge klok in de wachtzaal
voor de ouders, … is er een infobalie, hier kunnen ouders terecht met vragen, wanneer er niemand aanwezig is kunnen ze op de bel duwen en komt er iemand in de wachtzaal
voor ouders, anderen zijn de openingsuren zichtbaar

aan de buitenzijde van het centrum op de website

Bedankt

Vandaag zindert het succes van Music For Life nog steeds na.

Dankzij jullie enthousiasme en inzet is onze warme actie een groot succes geworden.

We gaan het geld zeker goed kunnen gebruiken!

Ben je nieuwsgierig naar de opbrengst? bekijk dan [dit] filmfragment

Het zal geïnvesteerd worden in vernieuwing en aankoop van materiaal.

feest van de burgemeester

Dit jaar waren we samen met Huize de Steiger en Huize Eyckerheyde begunstigd voor het feest van de burgemeester.

Dit betekende dat onze therapeuten huis aan huis kaarten moesten verkopen en helpen op het feest zelf. Gelukkig konden we hier ook rekenen op enkele bereidwillige ouders en vrijwilligers om onze ploeg te versterken.

Al dit harde werk loont, want we hebben een mooie cheque binnengehaald.

contact