Aanmelden

Hoe aanmelden?

De aanmelding gebeurt telefonisch op het nummer 03 889 72 84, via het elektronische aanmeldingsformulier of mondeling ter plaatse in ons centrum. 
Er kan een vrijblijvend en verkennend gesprek met de maatschappelijk werker gepland worden.

Wat brengt u mee naar dit gesprek:

  • vijf klevers van het ziekenfonds van uw kind
  • 1 kleefbriefje van de wettelijk vertegenwoordiger (bij wie het kind staat ingeschreven)
  • een foto van uw kind
  • (recente) verslaggeving van andere diensten bv. COS, school, clb, ziekenhuis, …
  • een kopie van de akte i.f.v. het hoederecht en/of financiële regeling (enkel voor gescheiden ouders)

Alvorens de onderzoeksperiode opgestart kan worden, dient er een document in orde gebracht te worden, namelijk een verwijsbrief voor multidisciplinair onderzoek en therapie van uw huisarts of behandelend geneesheer.

Als laatste wordt de overeenkomst voor start van onderzoek gehandtekend door de ouder(s).

DOELGROEPEN

✓ ontwikkelingsstoornissen
✓ taal- en spraakstoornissen
✓ leerstoornissen
✓ hyperkinetische stoornissen
 ✓ gedrags-en emotionele stoornissen
✓ pervasieve ontwikkelingsstoornissen

Meer informatie ?

Telefoneer Ons

03/889 72 84

contact