Historiek

Historiek

In het jaar 1984 kwamen 6 enthousiastelingen op de idee om in regio Bornem een nieuw project op te starten voor mensen met een beperking. Na heel wat gesprekken (met o.a. het Rijksfonds voor Sociale Reclassering van Mindervaliden en de bank); en na het opstellen van de statuten, ging het revalidatiecentrum in 1985 van start.

We vestigden ons aanvankelijk in de Nieuwe Kouterstraat te Bornem. De eerste jaren waren financieel heel moeilijk. Overleven was enkele mogelijk door steun van serviceclub “51”, het organiseren van film- en toneelvoorstellingen, de verkoop van paaseieren,… .

Door deze steun waren we na drie jaar ( op 1 september 1988) klaar voor uitbereiding! We huurden het aangrenzend pand, vroeger een café met feestzaal.

Tot het jaar 1992 ressorteerden wij onder het federale Rijksfonds voor Sociale Reclassering van Mindervaliden. Ieder kind had een Rijksfondsnummer als mindervalide, waarbij de betaling verliep volgens het prestatiesysteem.

Vanaf 1992 werd het Rijksfonds afgeschaft en werd de sector van de revalidatie overgeheveld naar het RIZIV (Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering). Ook de financiering veranderde. Het prestatiesysteem werd vervangen door het forfaitsysteem.

Eind 1998 besliste de Raad van Bestuur om op zoek te gaan naar een nieuw pand. Ons oog viel op een pand in het centrum van Bornem. Na het maken van de plannen, het opstellen van de lastenboeken, het meerjarenplan, de subsidie carrousel (subsidie aanvraag , subsidie belofte en subsidie beslissing), kon er in november 1999 gestart worden met de verbouwingswerken.

Na vele inspanning door personeel en bestuurders, hebben we op 1 april 2000 onze intrek genomen in onze huidige locatie: Kapelstraat 12 te Bornem.

Een nieuwe omwenteling in de sector, namelijk de reconversie van de Psy en NOK centra, was er in 2010. Centra moesten zich ook gaan specialiseren in bepaalde medische prioritaire doelgroepen. Onze doelgroepen zijn: pervasieve ontwikkelingsstoornissen bv. ASS, hyperactieve stoornissen bv. ADHD, complexe ontwikkelingsstoornissen, mentale handicap en gedragsstoornissen.

Op 1 juli 2014 gebeurde er een ingrijpende verandering: de sector van de revalidatie ging van het Federaal naar het Vlaams niveau.

Tot eind 2018 behandelt het RIZIV nog de lopende zaken. Vanaf januari 2019 vallen we onder het Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid.

DOELGROEPEN

 verstandelijke beperking
 taalstoornis
 autismespectrumstoornis (ASS)
 aandachtsdeficiëntie (ADD) en hyperactiviteitsstoornis (ADHD)
 specifieke leerstoornis (dyslexie en dyscalculie)

 coördinatieontwikkelingsstoornis (DCD)

 gedragsstoornis

 vermoedensdiagnose

WAARDEN

Bij ons op het werk…

✓ staan onze patiënten op de eerste plaats
✓ is de team-spirit erg belangrijk
✓ heeft ieder zijn eigen kwaliteiten
✓ zijn we collegiaal, eerlijk en positief
✓ is iedereen even belangrijk
✓ werken we samen en vullen elkaar aan
✓ delen we lief en soms ook leed
✓ en gaan we er samen voor

 

 

Meer informatie ?

Telefoneer Ons

03/889 72 84

contact