Praktische afspraken

Praktische afspraken

  • Voor de terugbetaling van de onderzoeks-en revalidatieperiode doen wij een aanvraag ter goedkeurig aan uw mutualiteit. Het is belangrijk ons op de hoogte te brengen van wijzigingen in mutualiteit of verandering van statuut, in de onderzoeks-en revalidatieperiode.
    Mensen met een gewone tegemoetkoming (110/110) betalen bij ons het remgeld van 2,20 euro per dag revalidatie. Personen met een verhoogde tegemoetkoming (OMNIO) betalen geen remgeld.
  • Het aantal zittingen is wettelijk vastgelegd door het RIZIV en is afhankelijk van de problematiek van uw kind.
  • Kleuters worden verwacht in de voormiddag (binnen de schooluren). Kinderen die schoolplichtig zijn, komen in de namiddag op therapie (1 keer in de schooluren en 1 keer buiten de schooluren). Tijdens de schoolvakanties blijft ons revalidatiecentrum geopend. Wij houden rekening met uw vakantieplannen en daarom proberen wij om in deze periode ons flexibel op te stellen. Uw kind wordt tijdens de grote vakantie minstens 1 maand, al dan niet aansluitend, verwacht.
  • De continuïteit van de therapie, de kostprijs die hieraan verbonden is, alsook het respect naar mensen op onze wachtlijst staan, dragen bij tot het belang van uw trouwe aanwezigheid. Wij verwachten steeds dat alle afwezigheden tijdig worden verwittigd. Dit kan telefonisch (03 889 72 84) of via mail (admin@revaterlinde.be).
  • Bij gescheiden gezinnen verwachten we van beide ouders voldoende engagement.
  • Elk kind, zowel in onderzoek als in therapie, krijgt een verantwoordelijke therapeut toegewezen.
  • Er kan in uitzonderlijke gevallen beroep gedaan worden op vervoer. Dit geldt enkel voor de nabijgelegen gemeentes.

DOELGROEPEN

 verstandelijke beperking
 taalstoornis
 autismespectrumstoornis (ASS)
 aandachtsdeficiëntie (ADD) en hyperactiviteitsstoornis (ADHD)
 specifieke leerstoornis (dyslexie en dyscalculie)

 coördinatieontwikkelingsstoornis (DCD)

 gedragsstoornis

 vermoedensdiagnose

Meer informatie ?

Telefoneer Ons

03/889 72 84

contact