Links

Nuttige links

CAR

Thuisbegeleiding

 • Het Raster  – [klik hier]
 • Rechtstreeks toegankelijke hulp: Ritmica – [klik hier]
 • Centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning – [klik hier]

Onderwijs

 • Onderwijskiezer – [klik hier]
 • Info getuigschriften, overstap bijzonder onderwijs…- [klik hier]

CLB

 • Centrum voor leerlingbegeleiding – [klik hier]

Autisme

AD(H)D

Welzijn

 • Integrale Jeugdhulp – [klik hier]
 • Jongerenwelzijn – [klik hier]
 • Centrum Algemeen Welzijn- [klik hier]
 • Centrum Geestelijke Gezondheidszorg – [klik hier]
 • Rechtenverkenner – [klik hier]
 • Samenwerkingsverband geestelijke gezondheid voor kinderen en jongeren in de provincie Antwerpen PANGG-18 – [klik hier]
 • Zelfmoordlijn – [klik hier]
 • AWEL luistert naar kinderen en jongeren – [klik hier]
 • Tele-Onthaal- [klik hier]

Mutualiteiten

Handig voor thuis

Ontspanning

Doorverwijzing 

 • Zelfstandig werkende logopedist – [klik hier]

Andere links

 • Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – [klik hier]
 • Kind- en Gezin – [klik hier]
 • Zelfstandig de trein nemen – [Klik hier]

Bronnen

Websites: Het Veer, Revalidatiecentrum Buggenhout, Centrum voor Functionele Revalidatie Zelzate, Federatie voor Centra voor Ambulante Revalidatie v.z.w.

DOELGROEPEN

✓ ontwikkelingsstoornissen
✓ taal- en spraakstoornissen
✓ leerstoornissen
✓ hyperkinetische stoornissen
✓ gedrags- en emotionele stoornissen
✓ pervasieve ontwikkelingsstoornissen

Meer informatie ?

Telefoneer Ons

03/889 72 84

contact