Links

Nuttige links

CAR

Thuisbegeleiding

 • Het Raster  – [klik hier]
 • Rechtstreeks toegankelijke hulp: Ritmica – [klik hier]
 • Centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning – [klik hier]

Onderwijs

 • Onderwijskiezer – [klik hier]
 • Info getuigschriften, overstap bijzonder onderwijs…- [klik hier]

CLB

 • Centrum voor leerlingbegeleiding – [klik hier]

Autisme

AD(H)D

Welzijn

 • Integrale Jeugdhulp – [klik hier]
 • Jongerenwelzijn – [klik hier]
 • Centrum Algemeen Welzijn- [klik hier]
 • Centrum Geestelijke Gezondheidszorg – [klik hier]
 • Rechtenverkenner – [klik hier]
 • Samenwerkingsverband geestelijke gezondheid voor kinderen en jongeren in de provincie Antwerpen PANGG-18 – [klik hier]
 • Zelfmoordlijn – [klik hier]
 • AWEL luistert naar kinderen en jongeren – [klik hier]
 • Tele-Onthaal- [klik hier]

Mutualiteiten

Handig voor thuis

Ontspanning

Doorverwijzing 

 • Zelfstandig werkende logopedist – [klik hier]

Andere links

 • Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – [klik hier]
 • Kind- en Gezin – [klik hier]
 • Zelfstandig de trein nemen – [Klik hier]

Bronnen

Websites: Het Veer, Revalidatiecentrum Buggenhout, Centrum voor Functionele Revalidatie Zelzate, Federatie voor Centra voor Ambulante Revalidatie v.z.w.

DOELGROEPEN

 verstandelijke beperking
 taalstoornis
 autismespectrumstoornis (ASS)
 aandachtsdeficiëntie (ADD) en hyperactiviteitsstoornis (ADHD)
 specifieke leerstoornis (dyslexie en dyscalculie)

 coördinatieontwikkelingsstoornis (DCD)

 gedragsstoornis

 vermoedensdiagnose

Meer informatie ?

Telefoneer Ons

03/889 72 84

contact