Documenten

Aanmeldingsformulier Revalidatie

  Gegevens van het kind

  Voornaam
  Achternaam
  Adres
  Mutualiteit
  Geslacht
  Geboortedatum kind

  _____________________________________________________

  Gegevens aanmelder

  Voornaam
  Achternaam
  Email
  Telefoon
  Uw relatie tot het kind
  Andere relatie

  _____________________________________________________

  Extra gegevens

  School
  Leerjaar
  Eventueel doorverwezen door
  Andere reden
  CLB
  Contactpersoon CLB
  Reeds onderzocht door
  Probleemstelling (reden van aanmelding bij het reva)

  Ik ga akkoord met de opslag en verwerking van bovenstaande ingevulde gegevens, door deze website en revalidatiecentrum Ter Linde vzw.

  DOELGROEPEN

  ✓ ontwikkelingsstoornissen
  ✓ taal- en spraakstoornissen
  ✓ leerstoornissen
  ✓ hyperkinetische stoornissen
  ✓ gedrags- en emotionele stoornissen
  ✓ pervasieve ontwikkelingsstoornissen

  Meer informatie ?

  Telefoneer Ons

  03/889 72 84

  contact