Hulp voor burgers die financieel getroffen worden door de coronaviruscrisis Covid-19

De OCMW’s zullen materiële, sociale,
medische, medisch-sociale of psychologische
hulp verlenen aan personen die hun
dagelijkse uitgaven of uitgaven die
verband houden met medische zorgen
niet meer kunnen betalen omwille van de
coronaviruscrisis.

Meer info vinden jullie in de folder hier bijgevoegd.

Met vriendelijke groeten,

Team Ter Linde

contact